За Coin Finance

Професионалисти в кредитирането

е финансова компания, регистрирана като кредитен посредник, вписан в регистъра на кредитните посредници към БНБ под номер BCI000075. С нас кандидатстването за кредит е по-лесно от всякога. Без излишно обикаляне на банкови офиси и сравняване на неразбираеми оферти. Наши партньори са всички водещи банки в България и при нас ще намерите офертите им събрани на едно място. Можем да бъдем полезни при отпускане на потребитески, жилищни (ипотечни) и фирмени кредити. Екипът на компанията е изграден от ФИНАНСИСТИ И АДВОКАТИ, които имат дългогодишен финансов и юридически опит. Времето е пари и затова ние създадохме .

Наши партньори са
Свържете се с нас за повече информация

Изпратете запитване

За да обработим Вашето запитване е необходимо да получим съгласие за обработване на личните Ви данни. Повече информация за обработването на лични данни може да получете от нашата „Политика за защита на личните данни“.
Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработени за целите на настоящото запитване съобразно Политика за защита на личните данни, водена от дружеството..